کلیپ تصویری

بخشی از صحبت های مهم روح الله مومن نسب کارشناس حوزه فضای مجازی پیرامون

ضعف دستگاه های مسئول در مدیریت فضای مجازی و مصیبت هایی که

خانواده ها در مواجهه با فضای مجازی با آن روبرو هستند.

 

 

حجم : ۱۳٫۵ مگابایت